Produkter - Ceco Visual - Ceco Publisher

3DCeco 3D

Cecos 3D-modeller, grafik och data, från databaser och med en objektorienterad struktur, effektiviserar 3D-användningen på ett kraftfullt sätt.

Med Ceco:s tjänster och system samlas data in (Ceco Publisher) från olika aktörer och applikationer. Data lagras på en gemensam plats och på en strukturerat sätt, en databas. Databasen kan sedan nås av alla inblandade aktörer för informationsnavigering och interaktion (Ceco Visual).

När grafik och övrig data är samlad på den gemensamma platsen och tillgänglig för alla berörda aktörer så blir möjligheterna för effektivisering många:

 • Koordinering mellan olika projektörsmodeller.
  • Kommunikation - ärrendehantering m m.
  • Underlagsvisualisering av "andra" projektörer.
  • Kollisionstester och -kontroller.
  • Progress status - möjligheten att kunna följa varandras projekteringsarbete.
 • Koordinering mellan byggherre, entreprenör, material leverantör och projektörer.
  • Kommunikation - ärrendehantering m m.
  • Progress status - möjligheten att kunna följa varandras processer via 3D-modellen.
  • Leveransstatus och -kontroller.
  • Arbetsplatsplanering - APD-planer m m.
  • Produktionsplanering.
 • Informationsnavigering via 3D-modellen.
  • Dokument och annan data direkt kopplad till modellen kan läsas och hittas via 3D-modellen.
Contact: info@ceco.se