Produkter - Ceco Visual - Ceco Publisher

4DCeco 4D

Ceco 4D erbjuder alla projektaktörer ett enkelt och effektivt sätt att se samt skapa tidplanering via en 3D-modell.

4D-modellering integrerar 3D-modellen med projektets tidplaner, tidsplanering och resursplanering. Genom att göra detta blir bilden av som ska göras idag och i morgon mycket tydligare, allt för att nå det gemensamma målet inom beräknad tid. Genom att simulera tidplaneringen och analysera risker samt problemområden innan själva produktionen, så kan fel undvikas och tid samt pengar sparas. Med 4D kan också farliga arbetssituationer lättare identifieras och minimeras.

Cedo 4D är ett kommunikationsverktyg som visualiserar tidplaner för en effektivare och säkrare arbetsplats.

Ceco 4D är mer än ett visualiseringsverktyg av tidplaner från andra verktyg, med Ceco 4D kan man också skapa sina egna tidplaner.

Ceco 4D är inte ett "låst" produkt utan en kraftfull plattform som med fördel kan anpassas till varje kunds specifika krav. Vi anpassar våra system till dig och inte tvärtom.

Ceco 4D stöder för närvarande MS Project och andra verktyg som kan exportera XML-baserat data.

Contact: info@ceco.se