Produkter - Ceco Visual - Ceco Publisher

5DCeco 5D

Genom att lägga till en 5:e dimension, s.k. 5D, till 3D och 4D kan den virtuella byggnadsmodellen även användas som underlag för kalkyl och kostnadssimuleringar av olika slag.

Med Ceco 5D arbetar du med en objektorienterad modell av byggnadsverket, där varje byggnadsdel kan kopplas samman med kostnader och resurser.

Med objektorientering och funktionalitet i Ceco 5D beräknas och tillhandages underlag automatiskt, istället för den traditionella och tidkrävande "linjal-och-pappersritnings-exersisen".

Ceco 5D kopplar samman byggdelsdata, t ex löpmeter eller volym, med kundspecifika byggrecept och ut kommer en färdig kalkyl.

Ceco 5D reducerar både tidsåtgången och den mänskliga "fel-faktorn" av att mäta eller beräkna fel för all typer av mängdningar.

Användaren kan själv skapa kostnadsobjekt till vilken man länkar företagsspecifika recept, byggnadsdelar och typ av mängder, t ex volym. Sedan sker en enkel mappning, manuell eller automatisk, mellan byggnadsdelar och kostnadsobjekt. Mängder summeras och kostnader samt resurser beräknas, sedan kan användare enkelt exportera data till en Excel-blad eller till ett mer avancerat system som t ex MAP och Bidcon.

Contact: info@ceco.se