Produkter - Ceco Visual - Ceco Publisher

Ceco Publisher

Ceco Publisher

Ceco Publisher är ett verktyg, en plug-in, som kan implementeras för ett antal andra Cad-applikationer som är vanligt förekommande hos projektörerna.


Ceco Publisher "publicerar" data från en CAD-applikation, t.ex. Revit, ADT och ArchiCad, till ett gemensamt format och en gemensam plats, en databas.


Publicerad data är inte endast grafik, utan också applikationsspecifik data så som längden och volymen för en bärande vägg eller dimensionen på ventilationstrumma. Objekten, med grafik och metadata lagras på en gemensam data databas som kan nås av Ceco Visual och dess funktionalitet.

 


 

 

Contact: info@ceco.se