Produkter - Ceco Visual - Ceco Publisher

Ceco Visual LightCeco Visual

Ceco Visual är ett lättanvänt 3D-CAD-verktyg som främst vänder sig till icke-CAD-experter. Huvudfunktionaliteten är att visualisera byggnadsprojekt i en interaktiv miljö, där användaren kan interagera med varje enskild byggnadsdel.

 

Se instruktionsfilmer >>

(OBS! Ceco Visual 2008 - Ceco Visual 2010 kommer snart!)

De viktigaste funktionerna i Ceco Visual:

 

3D-scenen

Alla byggnadsdelarna för byggprojektet är visualiserade i 3D-scenen. Navigeringen är mycket enkel och lik dagens dataspel. Man kan också navigera genom försparade "vyer" eller animationer.

 

Projekt Explorer/Utforskare

Projekt Utforskaren ger en vy av byggnadsprojekt och dess databas i "trädform". "Trädet" kan struktureras på hierarkiskt sätt efter användares önskemål, t ex en projektnod som innehåller Hus-noder som i sin tur innehåller Plan som till sist innehåller Väggar. Varje enskild byggdelsnod motsvara m a o ett enskilt byggelement i 3D-scenen, t ex så motsvarar en vägg i Projekt Utforskaren alltid en vägg i 3D-scenen. Genom Projekt Utforskaren får man struktur och ett alternativt sätt interagera med den virtuella modellen i 3d-scenen. Via noderna i trädet kan man t ex släcka/tända, selektera, load/unload, navigera till o s v.

 

Egenskaper

Alla noder kan förses, via publiceringen eller via Ceco Visual, med olika typer av attribut och data. Exempel på attribut som ett objekt kan ha är: volym, längd, leveransdatum, produktionstart/slut, revideringsstatus, leveransstatus, recept m m.

 

Kollisionskontroll

Ceco Visual kan automatiskt hitta kollisioner mellan selekterade noder/byggnadsdelar, t ex mellan rör och vägg.

 

Ärendehanterare

Med ärendehanteraren kan man skapa ögonblicksbilder av 3D-modellen, t ex för att notifiera krockar mellan olika aktörer. Ärenden kan grupperas efter ansvar och status. Ärrenden kan även sparas till PDF eller excel direkt i Ceco Visual för vidare bearbetning.

 

Filter

Genom att skapa filter kan man gruppera byggdelar efter attribut, både i Projekt Utforskaren och i 3D-scenen. Till exempel kan man selektera eller släcka alla byggdelar som har revidering B, som är längre än 1 m, som har en vikt på över 500 kg, som har en produktionskostnad på mer än 10.000 sek o s v.

 

4D-simulering

Produktions-, montage- eller leveranstiplanering m m kan spelas upp som en 3D-animation. 4D kan också användas som filtering för ett visst datum, genom att klicka i en kalender kan visas pågånde aktiviteter för just det datumet.

 

Mängder och rapporter

I Ceco Visual finns modul för mängdning och rapportgenering. Via modulen kan användaren skapa godtyckliga rapporter baserat på den metadata som finns i projektet coh dess objekt.

 

Det som kan genereras i en rapport är kan t ex vara en summering av alla numeriska värden, t ex summa kubikmeter betong eller en sammanräkning av alla attribut, t ex för vald selektion fanns det 33 st VKR100x100x10 eller 12 fönster av typen ”F14”.

 

Rapporterna/mängdningarna kan sparas till PDF eller Excel för vidare beartning.

Contact: info@ceco.se