Produkter - Ceco Visual - Ceco Publisher 

Ceco Publisher

Ceco - för vem?

Vilka har intresse av att förstå och se vad, hur samt när något ska byggas? Ja, det är väl alla aktör i ett byggprojekt - Byggherre, Projektledare, Projekteringsledare, Projektörer, Entreprénörer

 

För Ceco handlar det om att tillgängliggöra information - göra den enklare att förstå och att hitta. Det handlar också om att skapa en gemensamt kommuniktionsgränssnitt i vilken aktörerna gemensamt kan agera med hög effektivitet och förstålse för varandras processer.

 

Exakt vilken informations som ska tillgängligöras kan vara olika från projekt till projekt men det handlar bl a om information som finns i:

  • Skisser. ritningar, beräkningar, hållfasthet
  • Konstruktion, Arkitektur, ventilation, vatten och avlopp
  • Tidplaner, APD, säkerhet, arbetsmiljö, kranar, pålar
  • Kalkyler, kostnader, priser, leverantörer, material, verktyg

Så svaret på  "Ceco - för vem?" är helt enkelt BYGGNADSPROJEKTET och dess AKTÖRER.

 


 

 

Contact: info@ceco.se