Produkter - Ceco Visual - Ceco Publisher

Ceco Publisher

Ceco och BIM

Rent konkret vad är BIM?


BIM står för Buildning Information Modell, d v s ByggInformationsModell, och det är precis vad det är – en modell av verkligheten som innehåller information om byggnadsverket och skapandet av denna.


Exakt vilken information som ska ingå i en BIM är inte fastlagt. Det viktiga är att informationen underlättar byggprocessen och ger ett mer effektivt byggande.


På sikt är visionen att väldigt mycket ska ingå i denna modell av verkligheten – från idé till förvaltning.
Just nu utgår man dock i stor grad utifrån projektörsmodeller som skapas i 3D och dessutom är objektorienterad.
Men objektorientering menas att vi i vår informationsmodell, BIM, har objekt med egenskaper och beteenden som ska representera viktiga objekt i vår verklighet, t ex en betongvägg, en tornkran, en aktivitet i en tidplan eller upplagsplats.


BIM är ett kommunikationsgränssnitt, en vy eller en virtuell modell av byggnadsverket och dess kringliggande aktiviteter och objekt om man så vill.

 

Den här ”Vyn” som vi pratar om ska svara på frågor som man har under projektet gång och frågorna man ställer ska ge snabb svar – det får man om man har en gemensam modell för vad man faktiskt ska bygga.

  • Vilka förslag finns det på byggnadsverkets utformning?
  • Hur ligger vi till projekteringsarbetet?
  • Är konstruktion koordinerad mot rör och ventilation?
  • Hur mycket betong och stål innehåller byggnadsverket eller specifika delar av byggnadsverket?
  • Enligt tidplanen: vad ska vara klart, vad byggs idag, hur kommer produktionen genomföras, hur har produktionen genomförts, vem gjorde vad under en viss tidsperiod?
  • Vilka aktörer är var?
  • Hur går EL-stegarna egentligen öveundertaket?


Och många fler frågor.


Svar på dessa frågor finns, men den är ofta inte tillgängligjord, fragment och delar är gömd hos några få.

 

Med en gemensam modell kan denna information tillgängliggöras via en enkelt och självklart gränssnitt/vy – nämligen den virtuella byggnadsverket.

En vy som många kan förstå och ta till sig snabbt - det är BIM för Ceco.

 


 

 

Contact: info@ceco.se