Tänster - BIM och 3D 

Modellsamordning

 

Ceco går ofta in i byggnadsprojekt och agerar modellsamordnare. Rollen som modellsamordnare innebär ett ansvar för att se till att 3D-modeller från de olika aktörerna/projektörerna samordnas till en gemensam 3D-modell/projektmodeller (eller en s k BIM). Den samordnade modellen kan sedan nyttjas via t ex Ceco Visual.

 

En modellsamordning handlar inte enbart om att få med grafik från olika aktörerna till en gemensam 3D-modell, minst lika viktigt är metadata för varje enkild byggnadsdel samt att dela in modellen i en struktur som gör projektmodellen mer förstårlig och användbar beroende på var man är i  byggprocessen.

 

Modellsamordning kan grovt delas in följande faser:

  • Modellsamordning vid idé och program
  • Modellsamordning vid projektering
  • Modellsamordning vid produktionsplanering
  • Modellsamordning vid produktion
  • Modellsamordning för Relationshandling
  • Modellsamordning för Förvaltning

Beroende på för vad man modellsamordnar så är det väldigt viktigt att definera vilka objekt/byggnadsdelar som är viktiga, med vilken metadata och under vilken fas. Modellens uppgift, det modellsamordnaren ansvarar att modellsamordna, är att vara ett stöd i i de olika faserna.

 

Ett objekt i en modell kan vara många saker. I princip kan det vara vad som helst  vars införande i modellen skulle underlätta arbete. De mest självklara objekten är byggnadsdelarna - väggar, pelare, fönster o s v - men det finns även andra objekt som kan tillföras modellen för att ge en bättre bild och förståelse för de byggprocesser som ska ske för ett effektivt byggande. Det ytor, upplagsplatser, transportvägar, kranar, resurser - allt som på något sätt kan representeras i en modellen och även ger ett mervärde.

 

Contact: info@ceco.se